Moduł I - psychologiczna diagnoza specyficznych potrzeb osób starszych

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone wspólne z pracodawcami - Standardy diagnozy psychologicznej osób starszych

Wymiar godzin: 30 g. dydaktycznych

Forma zajęć: warsztat

Osoba prowadząca: mgr Anna Wójcik-Krzemień

Treść zajeć: sylabus

 

 

Warsztaty kształcące kompetencje - diagnoza neuropsychologiczna, diagnoza zdrowia psychicznego, diagnoza osadzenia w relacjach społecznych

Wymiar godzin: 45 g. dydaktycznych

Forma zajęć: warsztat

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć, dr Jagoda Różycka, mgr Natalia Czapnik-Kostanek

Treść zajeć: sylabus

 
 

Moduł II - opieka psychologiczna nad osobami starszymi

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone wspólne z pracodawcami - Standardy opieki psychologicznej nad osobami starszymi

Wymiar godzin: 30 g. dydaktycznych

Forma zajęć: warsztat

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Turkot

Treść zajeć: sylabus

 

 

Wizyty studyjne w ośrodkach udzielających wsparcia osobom starszym

Wymiar godzin: 56 g. dydaktycznych (8 g. w każdym z ośrodków)

Forma zajęć: wizyta studyjna

Wizytowane ośrodki:

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej - opiekun: dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU - opiekun: mgr Jolanta Nosal

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego - opiekunowie: mgr Izabela Mendzelewska-Hojdyś, mgr Jan Wójcik

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii - opiekunowie: mgr Edyta Bojarska, mgr Anna Pelc

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” - opiekunowie: mgr Agnieszka Karpowicz, mgr Anna Mazur, mgr Elżbieta Wesołek

Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach - opiekun: mgr Adrianna Kaputa-Szewczyk

Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera - opiekun: dr Michał Gwiżdż

 

 

Moduł III - programy wspomagania osób starszych

 

Dodatkowe zadania w formie projektowej - tworzenie programów wspomagania osób starszych

Wymiar godzin: 30 g. dydaktycznych

Forma zajęć: warsztat

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Baran

Treść zajeć: sylabus