dr hab. Dorota Czyżowska

 

Pełni funkcję Kierownika Projektu. Odpowiada za:

 

- nadzór nad prawidłowością realizacji projektu

- planowanie kolejnych działań w projekcie

- przebieg rekrutacji

 

dr Karolina Byczewska-Konieczny

 

Pełni funkcję Asystenta Kierownika Projektu. Odpowiada za:

 

- obsługę Biura Projektu

- działania informacyjno-promocyjne

- przeprowadzanie ewaluacji

- monitoring rezultatów projektu

- archiwizację materiałów dydaktycznych

- kontakt z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz z pracodawcami

 

mgr Małgorzata Warysz

 

Pełni funkcję Specjalisty ds. finansowo-administracyjnych. Odpowiada za:

 

- nadzór nad technicznymi aspektami realizacji projektu

- przygotowywanie umów i obsługę finansową projektu

- kontakty z administracją centralną UJ