W rekrutacji do projektu Psychologia Trzeciego Wieku mogą wziąć udział studentki i studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Szczegółowa instrukcja dotycząca  udziału w rekrutacji znajduje się tutaj. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nią przed wypełnieniem dokumentów.

 

UWAGA: Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu Psychologii odnośnie średniej ocen z kursów obligatoryjnych będzie odbierane przez zespół projektowy. Prosimy, żeby Państwo nie odbierali zaświadczeń indywidualnie, a jedynie wyliczoną przez siebie średnią ocen wpisali w stosownym miejscu na Formularzu rejestracyjnym. 

 

Dokumenty można składać w Biurze Projektu w godzinach dyżurów Biura.

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu Psychologia Trzeciego Wieku

Formularz rejestracyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o utrudnieniach w realizacji projektu

Wzór zaświadczenia od opiekuna ścieżki

Bilans Kompetencji - Formularz Aplikacyjny