Zachęcamy do zapoznania się z opisem poszczególnych form wsparcia, oferowanych w projekcie oraz z harmonogramem zajęć dla poszczególnych roczników, realizujących projekt.