Zapraszamy wszystkie studentki i wszystkich studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w projekcie Psychologia Trzeciego Wieku.

 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest uzyskanie wpisu na IV rok studiów.

 

Szczegółowe informacje na temat proceur rekrutacyjnych znajdują się tutaj.

Informacje na temat terminów planowanych naborów znajdują się tutaj