Program Psychologia Trzeciego Wieku powstał po to, aby podnieść kompetencje studentek i studentów psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie opieki nad osobami starszymi.

 

Celem nadrzędnym jest zwiększenie konkurencyjności absolwentek i absolwentów psychologii UJ na rynku pracy dzięki wyposażeniu ich w wiedzę i umiejętności odpowiadające potrzebom gospodarki, pracodawców i społeczeństwa.

 

Zakładanym efektem udziału w projekcie jest podniesienie kompetencji: