Informacje o projekcie

 

"Psychologia Trzeciego Wieku - program rozwoju kompetencji studentek i studentów psychologii w zakresie opieki nad osobami starszymi" to projekt realizowany w latach 2017-2019 w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1: Kmpetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

Dlaczego Psychologia Trzeciego Wieku?

 

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNE

Jak  wynika z licznych raportów, w krajach Unii Europejskiej systematycznie przyrasta liczba osób w podeszłym wieku (The 2015 Aging Report.Underlying Assumptions and Project Methodology).

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w 2060 roku w Polsce osoby w wieku 80+ będą stanowiły ok. 12% populacji (Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035).

 

OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW

Analizy rynku pokazują, że specjaliści z dziedziny opieki zdrowotnej i pomocy społecznej są jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w Polsce i w województwie małopolskim (Rynek pracy widziany oczami pracodawcówPracodawca-Rynek-Pracownik. Badanie Zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców)

 

POTRZEBY PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW

Młodzi ludzie uważają, że jedną z najważniejszych barier w zdobywaniu zatrudnienia jest brak dostatecznego doświadczenia zawodoweg (Młodzi na rynku pracy-pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni)