Informacje o zmianach w harmonogramach zajęć będą publikowane na stronie internetowej projektu.  Informacje o ewentualnych zmianach sal będą przekazywane Uczestniczkom/Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez osobę prowadzącą bezpośrednio w dniu zajęć.

 

Moduł I - psychologiczna diagnoza specyficznych potrzeb osób starszych

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone wspólne z pracodawcami - Standardy diagnozy psychologicznej osób starszych

rocznik I, rocznik II, rocznik III

 

Warsztaty kształcące kompetencje - diagnoza neuropsychologiczna, diagnoza zdrowia psychicznego, diagnoza osadzenia w relacjach społecznych

rocznik I, rocznik II, rocznik III

 
 

Moduł II - opieka psychologiczna nad osobami starszymi

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone wspólne z pracodawcami - Standardy opieki psychologicznej nad osobami starszymi

rocznik I, rocznik II, rocznik III

 

Wizyty studyjne w ośrodkach udzielających wsparcia osobom starszym

Informację o indywidualnie ustalanych terminach wizyt studyjnych można uzyskać pod adresem: biuro.ptw@uj.edu.pl

 

Moduł III - programy wspomagania osób starszych

 

Dodatkowe zadania w formie projektowej - tworzenie programów wspomagania osób starszych

rocznik I, rocznik II, rocznik III