Co możesz zyskać, biorąc udział w programie Psychologia Trzeciego Wieku?

- kompetencje pożądane przez pracodawców

- solidne przygotowanie do pracy z osobami starszymi

- szansę na udział w zajęciach praktycznych, prowadzonych przez osoby z wieloletnim stażem pracy w ośrodkach zajmujących się wspieraniem osób starszych

możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach przygotowujących do posługiwania się różnymi narzędziami diagnostycznymi

- możliwość odwiedzenia różnych ośrodków świadczących pomoc psychologiczną

- wkładkę do dyplomu oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje

 

Kompetencje zdobyte w trakcie udziału w programie możesz wykorzystywać w różnych kontekstach swojej przyszłej pracy zawodowej.